skip to Main Content

Må jeg være på dagpenge under uddannelsen?

Som udgangspunkt rådgiver vi ikke i den slags sager, og det vil kræve, du selv taler med din A-kasse. Det har tidligere været sådan, at man kunne få dagpenge til uddannelser, hvor undervisningen varer mindre end 20 timer om ugen og samtidig ikke er SU-berettiget. Dette gør sig gældende for Body SDS-uddannelsen, dog skal du stadigvæk opretholde din ansøgningskvote.

Vi skal gøre opmærksom på, at forholdene kan ændre sig, hvorfor vi altid anbefaler, at du selv tjekker op på disse relevante

informationer. Se evt. her under §20: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140163

Back To Top
×Close search
Search