Bestil tid på 33 32 30 90 eller Book her

Kurv

Ingen varer i kurven.

Booking

Info om retssag

INFO: ANKLAGE OM KIROPRAKTISK MANIPULATION IMOD FOUNDER AF BODY-SDS Andrrew E. E. Mogensen

NB: Retssagen imod Andrrew E. E. Mogensen er udsat. Info om ny dato følger, når sagen berammes på ny.

Kære alle sammen!

Den 21. maj i år skal jeg møde i retten i Roskilde tiltalt for at udføre kiropraktiske manipulationer. Anledningen er et tv-indslag fra 2010, hvor jeg laver en behandling, og hvor der blandt andet blev vist et meget kort klip fra min behandling af klientens nakke.

Det er det lille klip, der er baggrund for sagen.
Som nogen af jer ved, blev jeg i 2009 – også efter en tv-udsendelse – dømt for at udføre kiropraktik, og I kan selvfølgelig med stor ret spørge, hvorfor jeg nu igen ryger i retten for noget de siger, er den samme overtrædelse.
For at besvare spørgsmålet må jeg citere fra to afgørende afsnit i dommen fra 2009. Her hedder det:
”Retten finder efter bevisførelsen, at det er godtgjort, at den behandling, som tiltalte udførte i indslaget fra TV-avisen er en kiropraktisk behandling, således som det er beskrevet i loven og bekendtgørelse. Retten finder derfor tiltalte skyldig for så vidt”.

”Retten finder derimod ikke, at det med sikkerhed er godtgjort, at tiltalte er skyldig i videre omfang, idet retten ikke på det foreliggende grundlag kan afgøre, hvorvidt tiltaltes behandling af xx udgør en kiropraktisk behandling. Under henvisning til retslægerådets besvarelse, hvorefter der er tale om et grænseområde, finder retten endvidere ikke, at afgørelse om hvorvidt den af tiltalte praktiserede behandling med ledfrigørelse er en kiropraktisk behandling, hverken kan eller bør træffes under nærværende straffesag”.

Jeg er som bekendt ikke jurist, og jeg må tilstå, at jeg havde svært ved at forstå, hvad det var retten egentlig sagde i de to afsnit.
Men efter dommen modtog jeg et brev fra min daværende advokat, der bl.a. skrev: ”Det væsentlige er således, at du er blevet frifundet for, at den behandlingsform som du og hele Body SDS udøver, ikke findes at være i strid med autorisationsloven. Du har med andre ord rettens ord for, at du ikke udøver manipulation som kiropraktorer, som blandt andet kiropraktorer har monopol på”.
Så troede jeg, at den hellige grav var vel forvaret. Men det var den ikke. Jeg er siden blevet belært om, at min daværende advokats udlægning af dommen var for optimistisk. Men på baggrund af råd fra min daværende advokat og andre eksperter, der blev konsulteret, ankede jeg ikke dommen, hvilket set i bagklogskabens klare lys var en fejl. Jeg skulle have fulgt min egen mavefornemmelse dengang – og have anket sagen. Men sket er desværre sket. Så nu skal jeg så til det igen.

Og lad mig så prøve kort at forklare, hvad det her grundlæggende handler om. Det er egentlig ganske enkelt.
I 2006 vedtog folketinget en stadig meget omstridt lov, der reelt set giver kiropraktorer monopol på at behandle og manipulere kroppens led, og man definerer også, hvad der forstås ved kiropraktisk manipulation: ”Ved manipulation forstås sædvanligvis et hurtigt præcist stød ind mod et hypomobilt ledkompleks. Stødet er som regel ledsaget af et hørligt knæk”.
Og det er præcist stridens kerne. Sundhedsstyrelsen påstår – måske ansporet af Kiropraktorforeningen, det ved jeg ikke – at det jeg laver i det pågældende tv-indslag er manipulation i kiropraktisk forstand.
Men det er det ikke. Vi laver ikke kiropraktisk manipulation i Body SDS og har aldrig gjort det. Vi laver led-frigørelser, hvilket er noget helt, helt andet.

Men definitionen på manipulation er én ting, noget andet er den monopolstilling, som autorisationen og dermed loven giver kiropraktorerne. En kommentar til det:
Den 27. februar 2014 viste DR en TV udsendelse, der dokumenterede, at der uanset Kiropraktorernes autorisation og universitetsmæssige uddannelse, ikke er evidens for, at deres behandling har nogen videnskabeligt målbar effekt og at de i øvrigt, groft sagt, i sin tid fik deres autorisation på baggrund af politiker-drillerier på Christiansborg. I hvert fald, hvis de oplysninger DRs program Detektor fremkom med, står til troende. (Programmet kan stadig ses på DRs hjemmeside).

Jeg har ingen intention om, at Body SDS, som kiropraktorerne, skal have autorisation til at behandle og dermed være berettiget til statstilskud. Det eneste jeg har ambition om er, at alle mennesker, der har behov for det – og tror på vores behandling, fortsat frit kan vælge behandlinger hos os. Behandlinger som de jo i øvrigt selv betaler for – og som derfor ikke koster samfundet en krone. Måske endda tværtimod.
Vi har behandlet mange, mange, mange tusinde klienter igennem de knap 65 år systemet har eksisteret – og har igennem årene fået uendelig mange kommentarer fra tilfredse klienter. Nogen af dem kan man se her på vores hjemmeside – og på Facebook, hvor vi har omkring 10.000 følgere.
Det fortæller blandt andet, at der er rigtig, rigtig mange, der har glæde af Body SDS.
I Body SDS har vi generelt ikke lyst til at være i krig med nogen eller til at kæmpe om, hvem der har lov til at hjælpe mennesker. Og jeg er selvfølgelig ked af denne sag.
Det er vigtigt at understrege, at det ikke er en sag mod Body SDS, men derimod en sag mod mig personligt.
Jeg kan ikke forestille mig, at jeg bliver dømt, men skulle det ske, at jeg i en periode – som anklagemyndigheden kræver – bliver frakendt retten til at behandle – så overlever jeg også det. Og der er ifølge min advokat intet, der tyder på, at sagen kan eller vil få konsekvenser for hverken mine medarbejdere, de autoriserede behandlere eller for vores skole og de elever vi er ved at uddanne.
Jeg er fortrøstningsfuld. Vi bor heldigvis i Danmark, hvor vi må gå ud fra at retfærdigheden sker fyldest. Vi må tro på, at det enkelte menneske selvfølgelig får lov til at bibeholde friheden til at bestemme over egen krop – og dermed også selv vælge, hvem der må behandle den.

Sådan bør det i hvert fald være.