Bestil tid på 33 32 30 90 eller Book her

Kurv

Ingen varer i kurven.

Booking

OPLYSNINGSBREV – ANSØGERE

SÅDAN BRUGER OG HÅNDTERER VI DE INDSENDTE DATA

Du har søgt om optagelse på Body SDS’s kropsterapeutuddannelse.

I den forbindelse behandler vi en række personoplysninger om dig. I henhold til Databeskyttelsesforordningen skal vi orientere dig om, hvilke oplysninger vi behandler om dig, på hvilket retsgrundlag og om dine rettigheder i henhold til forordningen.

Hvilke oplysninger om dig behandler vi

  • Navn
  • Adresse
  • E-mailadresse
  • Mobiltelefonnummer
  • Fødselsdato
  • Oplysninger i din ansøgning om at blive elev, eksempelvis tidligere beskæftigelse, begrundelse for at søge uddan- nelsen samt eventuelle private forhold, der har haft indflydelse på, at du har søgt ind på uddannelsen
  • Helbredsmæssige forhold, der har betydning for gennemførelsen af uddannelsen, som vi vil skulle tage hensyn til ved tilrettelæggelse af uddannelsen

Hvorfra har vi disse oplysninger?

Disse oplysninger har du sendt os

Hvem kan behandle disse oplysninger i Body SDS?

Oplysningerne behandles kun af ledelsen og administrationen i Body SDS

Hvem kan oplysningerne videregives til?

Oplysningerne videregives ikke til nogen uden for Body SDS

Til hvilket formål behandles oplysningerne?

  • at vurdere om du kan blive optaget på Body SDS’s kropsterapeutuddannelse

at kunne vurdere, om der er særlige helbredsmæssige forhold vi skal tage højde for, hvis du bliver optaget på uddannelsen

Hvad er retsgrundlaget for behandlingen?

Behandling af dine helbredsoplysninger kræver dit samtykke, da der er tale om personfølsomme oplysninger. Du modtager derfor en særskilt anmodning om, at vi må behandle helbredsoplysninger om dig. Retsgrundlag for behandling for de øvrige oplysninger er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, hvor af fremgår, at vi kan behandle oplysninger om dig, hvis vores interesse i at behandle oplysningerne, vejer tungere end din eventuelle interesse i, at vi ikke behandler oplysninger (interesseafvejningsreglen).

Hvor længe opbevarer Body SDS oplysninger om dig?

Hvis du bliver optaget på uddannelsen, får du et særskilt oplysningsbrev bla. om, hvor længe vi opbevarer oplys- ninger om dig.

Hvis du ikke bliver optaget på uddannelsen, sletter vi alle oplysninger om dig senest 6 måneder, efter vi har truffet beslutning. Opbevaringsperioden er begrundet i, at vi gerne vil kunne svare dig på spørgsmål i tilknytning til din ansøgning i den periode efter afslaget.

Hvilke rettigheder giver Databeskyttelsesforordningen mig?

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på [email protected]

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få be- grænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du ikke mener at vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondataforordningen. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.