BODY SDS-UDDANNELSENS INDHOLD OG OPBYGNING

KERNEN I UDDANNELSEN ER AT LÆRE AT NÅ IND TIL ÅRSAGERNE TIL PROBLEMERNE.

Det handler om at tage et valg – et valg om at helbrede og forebygge årsagerne, i stedet for blot at reducere symptomerne.

Med et nøje tilrettelagt forløb og undervisere med stor erfaring og et fantastisk renommé bliver du uddannet under professionelle forhold.

For at blive en dygtig Body SDS-kropsterapeut er det vigtigt, at du har en god teoretisk ballast kombineret med masser af praktisk erfaring. Da kropsterapeuter arbejder med mennesker, er det praktiske element ekstra vigtigt. Uddannelsen veksler derfor mellem teori og praktisk udforskning. På holdene bruger alle hinanden som prøveklude, kilde til læring, erfaring og inspiration.

Body SDS´ hold er typisk meget uhomogene i forhold til alder, køn og baggrund, hvilket er en stor fordel, da eleverne derigennem bliver vant til at arbejde med mange mennesketyper.

Som en del af din læringsproces kommer du allerede på første år af uddannelsen til at arbejde med egne klienter. Du får således meget tidligt en klar fornemmelse af, hvad det er, du vil komme til at arbejde med. Du vil under hele forløbet blive undervist i flere end 350 behandlingsteknikker og 200 avancerede træningsøvelser. For at sikre et effektivt og fuldkomment indlæringsfundament har vi filmet vores grundlæggere udøve behandlings- og træningsteknikker – Med andre ord, vi giver førstehåndsviden videre. Undervisningen er ligeligt fordelt mellem behandlings- og træningsdage.

BEHANDLINGEN

… Er en helhedsbehandling, og i store træk er formålet at rette op på det hele menneske. Du vil som Body SDS-elev lære behandlingsteknikker til hele kroppen. Teknikken mestres igennem en kombination af massage af musklerne, bevægelse af leddene, pulserende bevægelser, åndedrætsteknikker og Body SDS´ aku- og zonetryk. Behandlingen sammenføjes med samtaleterapi efter behov.

For eget velvære vil du samtidig lære at udøve korrekte arbejdsstillinger og rette op på egne kropslige skavanker.

TRÆNINGEN

… Er tæt sammenknyttet med behandlingen.

Træningen er en kombination af kredsløbs- koordinations- og ledtræning. Du skal lære at rette op på egne led og muskler og bruge dem korrekt. Ved at udøve denne kombination øges din forståelse af kroppens sammenhænge, kropsligt helbred og balance. Træningen er et godt supplement til behandlingen og vedligeholder en god og stærk fysik. Det er samtidig vores erfaring, at de elever, der har stor fokus på træningen, hurtigere udvikler sig til dygtige behandlere.

UDDANNELSENS VARIGHED

På de 3 år, Body SDS´ grunduddannelse varer, undervises der ca. 44 dage om året; én fast hverdag om ugen og et par weekender. Undervisningen foregår med få undtagelser i tidsrummet 9.00 til 16.00. Vi forsøger at undgå undervisning i uge 7, hele juli, samt i uge 42. Det er dog ikke altid muligt. Du må påregne, at undervisning kan finde sted på helligdage.

UDDANNELSENS LOKATION

Vi uddanner kropsterapeuter i København.

HVILKE FAG?

Udover de mange lektioner til udøvelse af behandling og træning, undervises du i en række fag, der alle er med til at sikre dig et solidt fundament til din fremtidige behandlingskarriere.

ORGANLÆRE

Det er essentielt, at du som kropsterapeut har en solid viden om kroppens organer. Du skal kende deres placering, opbygning og funktion, så du kan identificere klientens problemer, hvis de relaterer til organerne. Yderligere vil du opnå kendskab til de steder på kroppen, hvorfra organerne kan påvirkes.

MUSKLER OG LED

Du skal være fortrolig med alle kroppens muskler og led, da de er omdrejningspunktet for vores behandlingsteknikker. I dette fag vil du lære om bevægeapparatets opbygning og funktion.

BODY SDS PERSONLIG UDVIKLING

Her lærer du at udvikle din forståelse og tolerance for andre mennesker. Du vil få værktøjer til at kunne bearbejde din fortid, blive bevidst om din udvikling og kunne opnå en større bevidstgørelse af din fysik og psyke. Sådanne kompetencer er nødvendige for at kunne forholde sig neutralt til sine klienter.

UDRENSNINGSKURSUS

Du vil på første år gennemgå et udrensningsforløb sammen med de andre elever. Målet er at udrense affaldsstoffer og gøre dig opmærksom på den daglige kosts indvirkning på kroppen. Du vil dermed få en forståelse af, hvordan vi med fokus på kost kan styrke og rette op på kroppen.

KOST OG ERNÆRING

Der er meget rigtigt i ordsproget ”Du bliver, hvad du spiser”. Vores kost har stor betydning for, hvordan vi ophober eller udskiller affaldsstoffer, hvor meget energi vi har, og hvordan vi trives generelt. Du undervises derfor i kost og ernæring, og du vil opnå en basisviden inden for området.

SAMTALETERAPI

Det fysiske behandlingsarbejde kan kombineres med samtaleterapi alt efter klientens behov. Som kropsterapeut vil du derfor lære, hvordan man kommunikerer med en klient i et utal af situationer. Samtalen kan omhandle fysiske såvel som psykiske udfordringer.

BODY SDS´ INDFØLING

Indføling er ikke et fag, men dog en helt elementær del af uddannelsesprocessen som kropsterapeut.

Indføling er en evne, vi som mennesker har til at være nærværende, indleve os i en anden krop og lytte til de signaler, den udsender. Med de fag, du tager på Body SDS-uddannelsen, vil din indfølingsevne udvikle sig gradvist. Det kræver fordybelse at opnå indføling, og det tager tid at forme den. Derfor er det essentielt, at uddannelsen tager 3 år. Vores indfølingsevne er fundamentet for en god behandling, og denne vil du som studerende hos Body SDS udvikle på fornemmeste facon.

UDDANNELSENS OPBYGNING

Skemaerne er udregnet til nærmeste antal lektioner.

Fagområdeår 1år 2år 3
Behandling147168160
Træning778189
Body SDS-teori17815
Anatomi2408
Psykologi
– Kommunikation
– Personlig udvikling
627155
Årspøver999
Fællesdage
(repetition)
161616
Kost og ernæring1600
Udrensningskursus1600
Lektioner i alt384352352

Tilvalgsfag – online
e-learning
Lektioner
Sygdomslære100
Anatomi/Fysologi200
Intro til andre
behandlingsformer
50
*Psykologi50
Klinikvejledning/
Klientbehandling
10

*Da Body SDS-uddannelsen i forvejen indeholder 50 timers psykologi, er det ikke nødvendigt for Body SDS-elever at tage psykologi-delen på E-learningskurset.

OBS: Body SDS-uddannelsen alene opfylder ikke krav for momsfritagelse og RAB-registrering. Body SDS-uddannelsen SKAL således kombineres med tilvalgsfag, for at du kan blive RAB-registreret behandler.

RAB-REGISTRERET BEHANDLER


NB: Vi gør opmærksom på, at alle vores Autoriserede Body SDS behandlere og ansatte terapeuter skal være RAB registreret. Læs mere om RAB registrering.

Den 1. juni 2004 trådte en lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere i kraft. Loven giver alternative behandlere, der opfylder nærmere fastsatte krav mulighed for at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB).

Du kan som Kropsterapeut uddannet ved Body SDS også blive RAB-registreret. Det kræver, at du tager nogle kurser ved siden af Body SDS uddannelsen. Du skal blandt andet have yderligere 200 timers anatomi- og fysiologiundervisning og 100 timers patologi/sygdomslære samt afsluttende eksamen i begge fag ved siden af den undervisning, du modtager hos os.

RAB-registreringen er den eneste officielle godkendelsesordning, der er for alternative behandlere i Danmark – og derfor kan det være en fordel at være RAB-registreret, da det er en betegnelse nogle klienter, virksomheder og forsikringsselskaber kender og føler sig trygge ved.

Det betyder, at du selv har ansvar for og selv skal sørge for at tilmelde dig og gennemføre de krævede kurser hos en godkendt underviser. Vi anbefaler vores elever at tage kurserne og efter endt uddannelse blive RAB-registreret behandler.

For at blive det, skal du yderligere være medlem af en brancheorganisation, der af Sundhedsstyrelsen har lov til at foretage RAB-registreringer.

Vi henviser til DAKOBE (tidligere Sammenslutningen af alternative behandlere SAB). Her kan du søge yderligere information om krav og regler – og melde dig ind og søge om at blive RAB-registreret behandler.

Vi gør opmærksom på, at autoriseret sundhedspersonale ved lov af 1. juli 2017 kan blive RAB-registreret, hvilket bl.a. omfatter Fysioterapeuter, Ergoterapeuter, Optikere, Sygeplejersker m.fl. (Listen er ikke udtømmende). Læs lovforslaget HER

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte os og vi vil være behjælpelig med at svare på dine spørgsmål.

Det får du også

  • Gratis træning på alle hold (undtagen Andrrew E. E. Mogensens)
  • 15 % rabat på alle produkter
  • 15 % rabat på detox-behandlinger i vores infrarøde saunaer
  • Behandlinger til elevpris
  • Mulighed for særlige udrensnings forløb til nedsat pris
Elev på uddannelse Anne Cathrine kort film01  16 9

Niels Anders Thorn – Body SDS holder min krop ved lige

 ”Body SDS bygger ikke alene på en høj faglig ekspertise, men tager også udgangspunkt i en dyb menneskelig indsigt” Gennem mit arbejde som skuespiller, har jeg, i min søgen efter at forstå de roller jeg har spillet, igen og igen oplevet, hvor tæt og ubrydeligt forbundet kroppen og den menneskelige psyke er. Der er ikke…
Read more

Body SDS A/S
Copenhagen – Parken
Øster Allé 56, 3. sal
2100 Copenhagen Ø
T: +45 33 32 30 90
E: [email protected]
CVR: 20944048

Trade conditions

THIS MIGHT ALSO INTEREST YOU:

PRISER & MEDLEMSKAB

EN INVESTERING I EN GLAD OG BALANCERET KROP

READ MORE

HYPPIGE SPØRGSMÅL

KOM GODT I GANG MED BODY SDS TRÆNING

READ MORE

BODY SDS TRÆNINGSAPP

TAG DIN TRÆNING MED PÅ FERIE, I STUEN OG OVERALT

READ MORE